રવિવાર, 14 માર્ચ, 2010

આમ જુઓ તો.....

આમ જુઓ તો એકલ-દોકલ, આમ જુઓ તો મેળા,
આમ જુઓ તો આગળ-પાછળ, આમ જુઓ તો ભેળા,
આમ જુઓ તો સંત-ધરમના મરમ સુધી પહોંચેલા,
આમ જુઓ તો છીએ મુસાફર, થેલા લૈ નિકળેલા,

બની શક્યા નહી ગુરુ કોઇના, થઇ શક્યા નહી ચેલા,
કેમ ગણિયે તમ્ને છેલ્લા, અને અમને પહેલા,
પણ ભિતરમાં ભગવાન વસે તો બધા દાખલા સહેલા,
આ નથી કોઇની મોનોપોલી, જે પહોંચે તે પહેલા....

1 ટિપ્પણી:

  1. Rajan Says:
    Thanks Prerak for creating blog for outside world.
    Now, let all add new gazals from this email onwards as old haar-maala was completed with many manakas. Now, let's create new haar-maala. Any of us will keep updating our blog with these new gazals. Also, feel free to add any of your friends in this chain.

    જવાબ આપોકાઢી નાખો