રવિવાર, 14 માર્ચ, 2010

અધૂરા લાગ્યા

ધરતી ને ભીંજવતા પહેલી વાર આજે વરસાદ અધૂરા લાગ્યા,
મંઝીલ પામવાના પહેલી વાર આજે સપના અધૂરા લાગ્યા.

પહોંચું તો કઈ રીતે હું તારા ઘર ના દ્વાર સુધી?
તારી ગલીના આજ રસ્તા મને અધૂરા લાગ્યા.

મળવાનું પણ બસ થયું આપનું આ રીતે,
કે અપના મિલન માટે આજ જનમ અધૂરા લાગ્યા.

સાથ તારો માંગીને પણ હું માંગુ કોની પાસે?
તને માંગવા માટે આજ ભગવાન પણ અધૂરા લાગ્યા.

તારી યાદ માં તડપવું હતું પણ,
મારી અન્ખોના આજ આંશુ મને અધૂરા લાગ્યા.

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો